RHEOLYDD GOFAL

Recruiter
SEREN FFESTINIOG CYF
Location
Blaenau Ffestiniog
Posted
06 Dec 2018
Closes
10 Dec 2018
Sector
Healthcare
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

RHEOLYDD GOFAL

Mae Seren am apwyntio Rheolydd Gofal i fod yn rhan anatod o Dim Rheoli’r Cwmni mewn cyfnod cyffrous yn ei ddatblygiad.

Sefydlwyd y cwmni, sydd yn elusen gofrestredig, yn 1995 ar gyfer cynnig cefnogaeth proffesiynol i bobol ag anableddau dysgu yn Ne Gwynedd ac mae bellach yn un o’r prif ddarparwyr yn y sir. Fel Rheolydd byddech yn gyfrifol am arwain tim o ofalwyr profiadol, cymwys a phroffesiynol er mwyn sicrhau y cynhelir a datblygir y gwasanaeth ar y lefel, safon ac ansawdd sydd eisoes yn bodoli.

Lleolir y swydd ym mhencadlys y cwmni yn Blaenau Ffestiniog. ‘Rydym yn chwilio am berson sydd a chefndir a phrofiad ym maes gofal a rheoli ac yn meddu cymwyster NVQ Lefel 4 mewn Gofal a Iechyd Cyhoeddus. Cyflog cychwynnol yn £30,000 y flwyddyn. Wythnos waith 40 awr.

Am swydd ddisgrifiad llawn cysylltwch a awen@serencyf.org neu os am drafod ymhellach am fwy o wybodaeth ffoniwch Adelyn Ellis ar 01766 832378.

THIS IS AN ADVERTISEMENT FOR A CARE MANAGER AT SEREN FFESTINIOG CYF WHERE THE ABILITY TO WORK EXTENSIVELY THROUGH BOTH THE WELSH AND ENGLISH LANGUAGES IS ESSENTIAL

No Agencies

Similar jobs

Similar jobs