This job has expired

Welsh Speaking Teaching Assistant

Employer
TeacherActive Swansea
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
10 Jul 2022

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.
Title: Cynorthwyydd Addysgu

Location: Abertawe

Cynorthwyydd Addysgu

Ydych chi'n mwynhau cefnogi a datblygu plant?

Ydych chi'n chwilio am gyfle i weithio mewn ysgolion amrywiol?

Mae TeacherActive yn chwilio am Gynorthwyydd Addysgu (CA) i weithio yn ysgolion cynradd yn Abertawe. Rydym yn sefydlu perthynas wych gyda'n hysgolion a'n staff cefnogi er mwyn i ni allu dod o hyd i'r lleoliadau gorau ar eich cyfer chi.

Rydym yn chwilio am CA i gyflenwi o ddydd i ddydd (pob dydd Llun a Gwener) ac i weithio mewn lleoliad tymor hir gan gefnogi plant gyda'u haddysg. Dyma gyfle gwych i fagu digonedd o brofiad ar gyfer eich proffil a sicrhau bod bob dydd yn llawn cyffro.

Dylai'r CA delfrydol feddu ar y canlynol:

Cymhwyster Lefel 2 neu 3 a / neu 6 mis o brofiad mewn sefydliad addysgol
Personoliaeth dawel, amyneddgar a gofalgar
Sgiliau cyfathrebu da
Dealltwriaeth dda o ganllawiau diogelu ac amddiffyn plant
Profiad 1:1 o gefnogi dysgwyr gyda'u haddysg neu brofiad o weithio gyda grwpiau bach o ddysgwyr
Mae ein holl weithwyr yn cael eu talu ar sail Cynllun Talu wrth Ennill (PAYE). Gallwch fod yn sicr felly, eich bod yn gwneud y taliadau Trethi ac Yswiriant Gwladol cywir ac nid oes rhaid poeni bod costau gweinyddol yn cael eu cymryd o'ch arian haeddiannol.

Os ydych chi'n teimlo mai chi ydy'r Cynorthwyydd Addysgu Dosbarth cywir, cliciwch i ymgeisio neu cysylltwch â Evie ar (phone number removed) neu e-bostiwch

All applicants will be contacted to discuss suitability and then invited to register with TeacherActive.

Registration involves an enhanced DBS check, ID checks and will require you to supply good professional references. We pride ourselves on excellent service. We can provide a wide range of opportunities in schools and other educational institutions, with good rates of pay, at times to suit your needs.

Regular external audits have shown repeatedly that our standards are exceptional. We are passionate about finding the right staff for each environment.

TeacherActive is an equal opportunities employer, and operates as an Employment Business in providing temporary or contract job-seeking services
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert