This job has expired

Care Assistant

Employer
Abacare Group
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
30 Jun 2022

View more

Sector
Marketing & PR
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.
Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Gofal

Gogledd Gwynedd (Bangor LL57 - Bethesda LL57 - Felinhelli LL56)

Cyfradd Tâl: £9.90 yr awr Amser teithio: £9.50 y flwyddyn

Taliad ychwanegol gofal cymdeithasol wedi'i alinio i'r cyflog byw go iawn - Telerau ac amodau yn berthnasol (£1,498 cyn TRETH)

Milltiroedd: 28c y filltir

Sifftiau ar gael: Oriau hyblyg ar gael, llawn amser, rhan amser, gyda'r nos ac ar benwythnosau ar gael. Gweithio o amgylch eich ymrwymiadau (Argaeledd i'w drafod o fewn y gangen)

Nid oes angen profiad blaenorol

Bob amser yn Garedig, Bob amser yn Gonest, Rydyn ni'n Gwrando, Rydyn ni'n Dysgu Dim angen profiad gan y bydd hyfforddiant arbenigol yn cael ei ddarparu!Mae angen mynediad i gerbyd: Oes, oherwydd lleoliad daearyddol a natur y rôl

Rydyn ni ynddo gyda'n gilydd, yn gweithio gyda chi i roi'r bywyd rydych chi ei eisiau i chi!

Mae bod yn Gynorthwyydd Gofal yn fwy na dim ond swydd y mae'n alwad.

Yma yn Abacare, mae gennym gyfle anhygoel i ymuno â'n tîm cyfeillgar. Rydym yn chwilio am Gynorthwywyr Gofal caredig, gonest a thosturiol i ymuno â'r tîm i ddarparu'r gofal gorau oll i'n defnyddwyr gwasanaeth, dychmygu rôl lle rydych yn cynorthwyo pobl i barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain ac yn bwysicach fyth yn gwneud iddynt wenu bob dydd!

Os ydych chi'n chwilio am rôl sy'n rhoi boddhad ac sy'n rhoi boddhad, yna rydyn ni eich angen chi!

Bydd dyletswyddau yn cynnwys:

• Gofal Personol (ymdrochi/cawod/toiled/ac ati)

• Paratoi a gweini prydau/byrbrydau

• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth

• Dyletswyddau domestig ysgafn
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert