This job has expired

Seeking a welsh speaking teaching assistant in Pembrokeshire

Employer
TeacherActive Swansea
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
25 May 2022

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.
Angen Goruchwyliwr Athrawon Cyflenwi

Oes gennych brofiad o weithio gyda phlant? Ydych chi'n chwilio am yrfa newydd, hyblyg a chyffrous? Ydych chi eisiau'r rhyddid i benderfynu pryd i weithio a phryd i gymryd gwyliau yn ystod y tymor ysgol?

Mae TeacherActive yn chwilio am Oruchwyliwr Athrawon Cyflenwi hyblyg a brwdfrydig newydd ar gyfer ein hysgolion uwchradd yn ardal Pembrokeshire. Bydd yr athrawon dosbarth wedi gosod y gwaith a bydd hi'n ofynnol i chi ddilyn cynlluniau gwersi, sicrhau ymddygiad da a chyn lleied o darfu â phosibl ar wersi.

Gallwch chi weithio'n amser llawn neu'n rhan-amser a bydd eich cyfrifoldebau yn amrywio o gymryd archebion dyddiol i gwblhau aseiniadau tymor hir.

Yn eich rôl fel Goruchwyliwr Athrawon Cyflenwi bydd gofyn am y canlynol:

• Sgiliau cyfathrebu ardderchog ynghyd â rheolaeth ddosbarth da

• Dros 6 mis o brofiad o weithio mewn awyrgylch addysgol

• Y gallu i gyflenwi mewn amrywiaeth o bynciau

• Sgiliau cyfathrebu da

• Gwybodaeth dda o'r Cwricwlwm Cenedlaethol

• Angerdd dros ddysgu ac awch i wneud gwahaniaeth

Bydd TeacherActive yn gallu cynnig gwasanaeth hygyrch a chyfeillgar i'r Goruchwyliwr Athrawon Cyflenwi ynghyd â'r canlynol:

• Cyfraddau cyflog cystadleuol

• Cyngor gan ymgynghorydd profiadol er mwyn eich cefnogi yn eich lleoliadau

• Cyflwyniad i ysgolion eraill sy'n gwneud defnydd o Oruchwylwyr Athrawon.

Mae ein holl weithwyr yn cael eu talu ar sail Cynllun Talu wrth Ennill (PAYE). Gallwch fod yn sicr felly, eich bod yn gwneud y taliadau Trethi ac Yswiriant Gwladol cywir ac nid oes rhaid poeni bod costau gweinyddol yn cael eu cymryd o'ch arian haeddiannol.

Er mwyn ymgeisio, os gwelwch yn dda cysylltwch â Laura ar (phone number removed) neu e-bostiwch eich CV i (url removed)

All applicants will be contacted to discuss suitability and then invited to register with TeacherActive.

Registration involves an enhanced DBS check, ID checks and will require you to supply good professional references. We pride ourselves on excellent service. We can provide a wide range of opportunities in schools and other educational institutions, with good rates of pay, at times to suit your needs.

Regular external audits have shown repeatedly that our standards are exceptional. We are passionate about finding the right staff for each environment.

TeacherActive is an equal opportunities employer, and operates as an Employment Business in providing temporary or contract job-seeking services
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert