This job has expired

Organising and Campaigns Official

Employer
University and College Union
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
29 Oct 2021

View more

Sector
Marketing & PR
Salary Band
Annual, £40,000 - £49,999
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.
University and College Union have an exciting opportunity for an Organising and Campaigns Official to join its office in Wales.

Location: Wales

Salary: £45,561 per annum

For this exciting new role, you will organise with UCU members and branches in Wales, supporting campaigns and developing members' participation and activity in the union.

Organising and Campaigns Official - Key Responsibilities:

- Using organising theory and practice to engage UCU members and branch officers in activity which addresses their main concerns

- Actively promoting best practice with regard to equality and diversity in all aspects of the role and work

- Maintaining awareness and knowledge of the key professional and industrial relations issues in post-16 education

- Keeping up-to-date with contemporary trends in organising and campaigning techniques

- Developing and maintaining positive relationships with UCU branch activists and key external organisations

- Delivering training to UCU representatives and other members as appropriate

Organising and Campaigns Official - You:

- Experience of a similar working environment and/or understanding of working for a trade union or other not-for-profit organisation

- Strong interpersonal skills

- A good campaigner and organiser

- Well-developed negotiating skills

- The ability to engage and influence others.

Closing date: 26 October at 10 am

Interview date: 18 November

We offer good working hours, including flexible working opportunities, annual leave entitlement and a pension scheme. We are committed to equality in employment. Applications from disabled people are welcome. Please note that CVs in isolation are not accepted.

To submit your application for this exciting Organising and Campaigns Official opportunity, please press 'Apply' to be redirected to our website.

Swyddog Trefnu ac Ymgyrchoedd (Cymru)

Cyflog: £45,561 y flwyddyn

Mae UCU yn chwilio am Swyddog Trefnu ac Ymgyrchoedd ar gyfer ei swyddfa yng Nghymru.

Ar gyfer y rôl gyffrous newydd hon, byddwch yn trefnu gydag aelodau a changhennau UCU yng Nghymru, gan gefnogi ymgyrchoedd, a datblygu cyfranogiad a gweithgarwch aelodau yn yr undeb. Mae dyletswyddau allweddol y rôl yn cynnwys y canlynol:

- Defnyddio theori ac ymarfer trefnu i annog aelodau a swyddogion y canghennau i gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n mynd i'r afael â'u prif bryderon

- Hyrwyddo arferion gorau mewn perthynas â chydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhob agwedd ar y rôl a'r gwaith

- Cynnal ymwybyddiaeth o'r materion cysylltiadau proffesiynol a diwydiannol allweddol mewn addysg ôl-16 a meithrin gwybodaeth amdanynt

- Cael y wybodaeth ddiweddaraf am dueddiadau cyfoes o ran technegau trefnu ac ymgyrchu

- Datblygu a chynnal cydberthnasau cadarnhaol ag actifyddion canghennau UCU a sefydliadau allanol allweddol

- Darparu hyfforddiant i gynrychiolwyr UCU ac aelodau eraill fel y bo'n briodol

Bydd gennych brofiad o amgylchedd gwaith tebyg a/neu ddealltwriaeth o weithio i undeb llafur neu sefydliad nid er elw arall. Byddwch yn ymgyrchydd ac yn drefnydd da, sy'n meddu ar sgiliau rhyngbersonol cryf, ynghyd â sgiliau negodi datblygedig, a'r gallu i ymgysylltu a dylanwadu ar eraill

Dyddiad cau: 26 Hydref am 10am

Dyddiad y cyfweliad: 18 Tachwedd

Rydym yn cynnig oriau gwaith da, gan gynnwys cyfleoedd gweithio'n hyblyg, hawl i wyliau blynyddol a chynllun pensiwn. Rydym yn ymrwymedig i gydraddoldeb mewn cyflogaeth. Croesewir ceisiadau gan bobl anabl. Nodwch na dderbynnir CVs yn unig
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert