This job has expired

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3

Employer
TeacherActive Wales
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
23 Jul 2021

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Cynorthwyydd Addysgu Lefel 3

Medi 2021

Mae cyfle gwych wedi codi ar gyfer CA Lefel 3 CA1 / Cynorthwyydd Addysgu Cyfnod Allweddol 1 mewn ysgol gynradd ragorol yn Port Talbot. Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal ar ddechrau mis Medi gyda'r bwriad i'r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau'n syth.

Oes gennych chi dystysgrif NVQ Lefel 3 mewn Dysgu a Datblygiad Plant neu gymhwyster cyffelyb? Ydych chi yn hyderus wrth ddysgu llythrennedd a rhifedd i blant CA1? Ydych chi'n gweithio'n dda yn annibynnol ac yn rhan o dîm?

Mae'r ysgol yn chwilio am Gynorthwyydd Addysgu CA1 (CA CA1) cryf a phrofiadol i gefnogi dosbarth hyfryd Blwyddyn 1.

Bydd y rôl yn cynnwys:

Cynorthwyo'r athro gyda pharatoadau yn y dosbarth
Gweithio gyda dysgwyr sydd angen cefnogaeth ychwanegol
Arwain gwaith grŵp
Cynorthwyo'r athro dosbarth gydag arsylwadau disgyblion
Fel CA CA1, bydd TeacherActive yn cynnig y canlynol i chi:

Cyfraddau cyflog cystadleuol
Cefnogaeth gan dîm o ymgynghorwyr ymroddgar
Cynllun cyfeirio ardderchog *Telerau ac Amodau yn berthnasol*
Mynediad at amrywiaeth o swyddi unigryw yn ein hysgolion
Mae ein holl weithwyr yn cael eu talu ar sail Cynllun Talu wrth Ennill (PAYE). Gallwch fod yn sicr felly, eich bod yn gwneud y taliadau Trethi ac Yswiriant Gwladol cywir ac nid oes rhaid poeni bod costau gweinyddol yn cael eu cymryd o'ch arian haeddiannol.

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl CA Lefel 3 CA1, cysylltwch â Georgia ar (phone number removed) neu e-bostiwch eich CV i (url removed)

All applicants will be contacted to discuss suitability and then invited to register with TeacherActive.

Registration involves an enhanced DBS check, ID checks and will require you to supply good professional references. We pride ourselves on excellent service. We can provide a wide range of opportunities in schools and other educational institutions, with good rates of pay, at times to suit your needs.

Regular external audits have shown repeatedly that our standards are exceptional. We are passionate about finding the right staff for each environment.

TeacherActive is an equal opportunities employer, and operates as an Employment Business in providing temporary or contract job-seeking services
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert