This job has expired

Unigolyn â Gradd mewn Cyllid

Employer
Transport for Wales
Location
Graig, UK
Salary
Competitive
Closing date
14 Jan 2021

View more

Sector
Accountancy
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Trafnidiaeth Cymru

Unigolyn â Gradd mewn Cyllid

£27,000

Yn gweithio o Bontypridd, Cymru

Cyfle i fod yn chi. Cyfle i gael eich grymuso. Cyfle i fod yn un o raddedigion Trafnidiaeth Cymru.

Yn gyntaf: Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw'r cwmni nid-er-elw sy'n falch o drawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Cymru. Rydyn ni yma i gadw'r wlad i symud yn ddiogel, ond mae'r hyn rydyn ni'n ei wneud yn llawer mwy na dim ond cael teithwyr o A i B. Rydyn ni'n cael effaith gadarnhaol ar lu o bobl, cymunedau a busnesau - a nawr dyma eich cyfle chi i fod yn rhan o hynny.

Mae ein cynllun i raddedigion Cyllid yn gwasgu llawer i mewn i ddwy flynedd. Byddwch yn cylchdroi rhwng nifer o dimau, gan gynnwys cyllid canolog, partneru busnes cyllid, trawsnewid cyllid ac archwilio mewnol. Wrth i chi ddod i ddeall ein byd o lygad y ffynnon, byddwch hefyd yn astudio ar gyfer cymhwyster proffesiynol cyfrifyddu (ACCA). Ond nid dyna'i diwedd hi. Byddwch yn torchi eich llewys ac yn cymryd rhan mewn llawer o bethau, fel: prosesu anfonebau prynu, paratoi cyllidebau, profi uwchraddio ein systemau a chynnal adolygiadau archwilio mewnol. Y llinell sylfaen? Gyda chyfuniad o brofiad ymarferol, astudiaethau academaidd, gweithdai a gweminarau, byddwch yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i roi cychwyn gwych i'ch gyrfa.

Rydyn ni'n chwilio am rywun sy'n gydweithiwr naturiol. Rhywun sy'n gallu cadw llygad ar eu prosiectau, darparu diweddariadau cywir a chydbwyso blaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd. Bydd gennych agwedd gadarnhaol, a byddwch yn chwilio am ffyrdd newydd o ddysgu a thyfu. Hefyd, gyda gradd (neu gymhwyster cyfatebol) mewn maes perthnasol fel Cyllid, Cyfrifyddu, Astudiaethau Busnes neu Economeg, bydd gennych sgiliau rhifiadol a dadansoddi yn ogystal â phrofiad o ddefnyddio meddalwedd Microsoft Office, yn enwedig Excel.

Efallai fod y cyfan yn swnio'n llawer iawn, ond fe gewch chi lawer yn ôl hefyd. I ddechrau, mae manteision gwych, gan gynnwys 28 diwrnod o wyliau blynyddol, disgownt ar aelodaeth campfa a gostyngiadau mewn siopau. Yna, mae'r ffaith y byddwch, yma, yn gwneud eich marc mewn cwmni sy'n eich cefnogi a'ch annog yn llwyr. Wedi'r cyfan, dyma lle cewch eich grymuso i wneud pethau rhyfeddol dros bobl Cymru - a drosoch chi eich hun.

Barod i gyflawni? I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i http://trcgyrfaoeddcynnar.cymru/
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert