This job has expired

Unigolyn â Gradd mewn Dadansoddi Risg

Employer
Transport for Wales
Location
Graig, UK
Salary
Competitive
Closing date
14 Jan 2021

View more

Sector
Healthcare
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Trafnidiaeth Cymru

Unigolyn â Gradd mewn Dadansoddi Risg

£27,000

Yn gweithio o Bontypridd, Cymru

Cyfle i fod yn chi. Cyfle i gael eich grymuso. Cyfle i fod yn un o raddedigion Trafnidiaeth Cymru.

Yn gyntaf: Trafnidiaeth Cymru (TrC) yw'r cwmni nid-er-elw sy'n falch o drawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Cymru. Rydyn ni yma i gadw'r wlad i symud yn ddiogel, ond mae'r hyn rydyn ni'n ei wneud yn llawer mwy na dim ond cael teithwyr o A i B. Rydyn ni'n cael effaith gadarnhaol ar lu o bobl, cymunedau a busnesau - a nawr dyma eich cyfle chi i fod yn rhan o hynny.

Ar ein cynllun dwy flynedd i raddedigion Dadansoddi Risg, byddwch yn rhan o dîm amlddisgyblaethol talentog sy'n hyrwyddo rheoli risg ar draws llawer o'n prosiectau seilwaith hanfodol. Gyda chyfuniad o brofiad ymarferol, dysgu ffurfiol, gweithdai a gweminarau, byddwch yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth i roi cychwyn gwych i'ch gyrfa.

Mae hon yn swydd sy'n llawn cyfrifoldeb a chyfle: byddwch yn monitro ac yn gwerthuso ffrydiau adrodd ar risg er mwyn cynhyrchu adroddiadau rheoli risg clir a chryno ar gyfer timau'r prosiect. Byddwch hefyd yn cydlynu adolygiadau Dadansoddi Risg Meintiol (QRA) yn aml er mwyn deall lefel ansicrwydd y prosiect. Gyda'ch cymorth chi, byddwn yn gallu cyflawni prosiectau sy'n dod â manteision parhaol ar hyd a lled y wlad yn llwyddiannus.

Byddwch yn rhagweithiol ac yn drefnus, yn cydbwyso blaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd ac yn cadw at eich rhestr o bethau i'w gwneud. Byddwch yn naturiol wrth gyfathrebu ag eraill, gan wneud yn siŵr bod pawb yn cael gwybod yr hyn sydd ei angen arnyn nhw. Gyda gradd (neu gymhwyster cyfatebol) mewn Rheoli Risg, byddwch eisoes wedi mireinio eich sgiliau dadansoddi, ond byddwch hefyd yn dod o hyd i ffyrdd newydd o ddysgu a thyfu'n barhaus.

Efallai fod y cyfan yn swnio'n llawer iawn, ond fe gewch chi lawer yn ôl hefyd. I ddechrau, mae manteision gwych, gan gynnwys 28 diwrnod o wyliau blynyddol, disgownt ar aelodaeth campfa a gostyngiadau mewn siopau. Yna, mae'r ffaith y byddwch, yma, yn gwneud eich marc mewn cwmni sy'n eich cefnogi a'ch annog yn llwyr. Wedi'r cyfan, dyma lle cewch eich grymuso i wneud pethau rhyfeddol dros bobl Cymru - a drosoch chi eich hun.

Barod i gyflawni? I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i http://trcgyrfaoeddcynnar.cymru/
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert