This job has expired

Agile Delivery Support Officer / Swyddog Cefnogi Cyflenwi Ystwyth

Employer
WLGA
Location
Cardiff, UK
Salary
Competitive
Closing date
10 Dec 2020

View more

Sector
Technology & New Media
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

About the Role

This is a new role within the WLGA, which will support the work of the new Chief Digital Officer (CDO) to improve the skills, services and access to digital products throughout Wales.

Working as part of Chief Digital Officer's team, with digital and technical leaders across local government and health in Wales and the newly established Centre for Digital Practice in order to secure positive and lasting change on behalf of local government.

Our Agile Delivery Support Officer will help us plan our work, facilitate communication, and track activities and outcomes. The post-holder will be an integral part of the CDO team enabling the delivery of high-quality outcomes for our citizens.

This role sits within the Office of the Chief Digital Officer and will help:
  • Support the development and delivery of collaborative digital projects across local authorities;
  • Promote and encouraging digital standards and common approaches;
  • Provide resource and skills for local government to draw on, including establishing a digital skills directory to define responsibilities and to identify any skills gaps;
  • Promote the development of innovative technology and improvements in online services to streamline service delivery and improve customer services;
  • Highlight good practices within individual organisations and look to make these quickly and easily available to other organisations within Wales;
  • Assist with support on the management of digital contracts and the procurement and re-procurement of digital services; and
  • Exploring the establishment of a cloud based collaborative platform.

Ynglŷn â'r Swydd

Dyma rôl newydd o fewn CLlLC a fydd yn cefnogi gwaith y Prif Swyddog Digidol newydd i wella'r sgiliau, gwasanaethau a mynediad i gynnyrch digidol ledled Cymru.

Gweithio'n agos gyda'r Prif Swyddog Digidol, arweinwyr digidol a thechnegol ar draws llywodraeth leol ac iechyd yng Nghymru a'r Ganolfan Ymarfer Digidol sydd newydd ei sefydlu er mwyn sicrhau newid cadarnhaol a pharhaol ar ran llywodraeth leol.

Bydd ein Swyddog Cefnogi Cyflenwi Ystwyth yn ein helpu i gynllunio ein gwaith, hwyluso cyfathrebu, olrhain gweithgareddau a chanlyniadau. Bydd deiliad y swydd yn rhan annatod o dîm y Prif Swyddog Digidol gan alluogi cyflawni canlyniadau o ansawdd uchel i'n dinasyddion.

Bydd y rôl yn eistedd o fewn swyddfa'r Prif Swyddog Digidol ac yn helpu i:

Gefnogi datblygiad a darpariaeth prosiectau digidol cydweithredol ar draws awdurdodau lleol;

Hyrwyddo ac annog safonau digidol a dulliau cyffredin;

Darparu adnoddau a sgiliau ar gyfer llywodraeth leol, gan gynnwys sefydlu cyfeiriadur sgiliau digidol er mwyn diffinio cyfrifoldebau a nodi unrhyw fylchau sgiliau;

Hyrwyddo datblygiad technoleg a gwelliannau arloesol mewn perthynas â gwasanaethau ar-lein i symleiddio darpariaeth gwasanaeth a gwella gwasanaethau i gwsmeriaid;

Amlygu arferion da o fewn sefydliadau unigol a cheisio sicrhau eu bod ar gael mewn modd syml a rhwydd i sefydliadau eraill yng Nghymru;

Cynorthwyo â chefnogi'r gwaith o reoli contractau digidol a chaffael ac ail-gaffael gwasanaethau digidol; ac

Ystyried sefydlu platfform cydweithredol wedi'i seilio ar y Cwmwl.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert