This job has expired

Cynorthwywyr Addysgu Cyflenwi Sir Gaerfyrddin

Employer
TeacherActive Wales
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
26 Nov 2020

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Cynorthwywyr Addysgu Cyflenwi Sir Gaerfyrddin

Ydych chi'n mwynhau cefnogi a datblygu plant?

Ydych chi'n chwilio am gyfle i weithio mewn gwahanol ysgolion?

Mae TeacherActive yn chwilio am Gynorthwywyr Addysgu yn Sir Gaerfyrddin i gael y cyfle i weithio mewn amrywiaeth o ysgolion. Rydym yn adeiladu perthynas wych gyda'n hysgolion a'n staff cymorth i gadarnhau yr lleolidau gorau i ein ymgeisydd ni.

Rydym yn edrych am Gynorthwywyr Addysgu i weithio yn lleoliadau am dymor byr a thymor hir i gefnogi plant gyda'u haddysg. Dyma gyfle gwych i chi cael digonedd o brofiadau i ychwanegu at eich datblygiad proffesiynol parhaus.

Rhydyn yn edrych am 'gynorthwydd addysgu delfrydol hefo'r sgiliau canlynol:

Lefel 2 neu 3 â chymhwyster a/neu o leiaf 6 mis o brofiad mewn sefydliad addysgol
Persona amyneddgar a gofalgar
Sgiliau cyfathrebu da
Dealltwriaeth dda o ganllawiau amddiffyn a diogelu plant
Profiad o weithio gyda chefnogi myfyrwyr yn eu haddysg ar sail 1:1 a grwpiau bach
Telir ein holl staff cyflenwi ar sail TWE, felly gallwch fod yn hyderus eich bod yn talu'r lefel gywir o dreth ac Yswiriant Gwladol ac nad oes unrhyw chwarae o gwmpas gyda thaliadau gweinyddol.

Os teimlwch mai chi yw'r Cynorthwyydd Addysgu cywir, gwnewch gais neu cysylltwch â Eluned ar (phone number removed) neu ebostiwch

All applicants will be contacted to discuss suitability and then invited to register with TeacherActive.

Registration involves an enhanced DBS check, ID checks and will require you to supply good professional references. We pride ourselves on excellent service. We can provide a wide range of opportunities in schools and other educational institutions, with good rates of pay, at times to suit your needs.

Regular external audits have shown repeatedly that our standards are exceptional. We are passionate about finding the right staff for each environment.

TeacherActive is an equal opportunities employer, and operates as an Employment Business in providing temporary or contract job-seeking services
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert