This job has expired

Swyddog gweinyddol

Employer
Brook Street
Location
Bangor, UK
Salary
Competitive
Closing date
27 Oct 2020

View more

Sector
Healthcare
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.
Mae yna swydd dros dro ar gael tu fewn yr ardal Bangor - 37 awr pob wythnos gyda phatrymau shifft amrywiol rhwng 7:45y.b. i 8y.p. rhwng Dydd Llun i Ddydd Gwener gyda un Dydd Sadwrn allan o bedwar, rhwng 8:45y.b. i 5y.p.

Mae yna cyfleoedd ar unwaith ar gael gydag ein cleient, yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Maent yn chwilio am Swyddogion Gweinyddol i weithio tu fewn Canolfannau Gwaith ar draws Y Deyrnas Unedig.

Fel Swyddog Gweinyddol, mae'n ofynnol i chi weithio o fewn swyddfa/adeilad wedi'i ddyrannu i'r DWP. Byddwch yn yn delio gydag ymholiadau ffôn ac ar-lein o'r cyhoedd. Byddwch yn cynghori iddynt ar y ffordd orau ymlaen ar gyfer eu statws cyflogaeth yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

Beth fydd angen i chi ei wneud (Cyfrifoldebau Allweddol):

"Ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i ystod amrywiol o gwsmeriaid a chyflogwyr.

"Gwneud penderfyniadau sy'n ynghylch a hawliau fudd-dal trwy archwilio'r ffeithiau sydd ar gael.

"Asesu hawliadau ac ymdrin ag ymholiadau trwy ddulliau electronig.

"Cefnogi nod yr Adran wrth ddigideiddio'r holl wasanaethau hawlwyr.

"Bod yn rhan o dîm sy'n gyfrifol am greu a gweithio mewn amgylchedd darparu gwasanaeth, i gefnogi'r ddarpariaeth o wasanaethau i ansawdd a pherfformiad rhagorol i'r gwsmeriaid.

Beth fyddwn angen gennych chi:

"Canolbwyntio ar y cwsmer ac yn gallu delio â chwsmeriaid yn dosturiol.

"Gwytnwch, yn gallu gweithio mewn amgylcheddau dan bwysau uchel.

"Ar gael am hyd lawn eich aseiniad.

"Prawf o'ch hawl i weithio yn y DU. Mae clirio DBS hefyd yn fanteisiol ond gallwn ni gefnogi gyda sicrhau os nad oes gennych chi un ar hyn o bryd.

"Yn gallu gweithio mewn amgylchedd swyddfa lle glynir wrth bellter cymdeithasol.

Buddion:

"23 diwrnod o wyliau ac 8 diwrnod gwyl banc (pro rata).

"Patrymau shifft amrywiol ar gael (bydd angen hyblygrwydd).

"Cyfle i adeiladu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid, rhoi nôl i'ch cymuned ac i ennill profiad yn y sector cyhoeddus.

Os oes gennych ddiddordeb, mae croeso i chi wneud cais nawr a bydd ein tîm mewn cysylltiad. Sylwch, byddwch yn sgwrsio gydag ymgynghorwr Brook Street a fydd yn siarad mewn Saesneg.

Mae ein cleient, yr Adran Gwaith a Phensiynau, yn darparu gwasanaethau i dros 20 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid y flwyddyn. Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn gyfrifol am helpu pobl i symud i gyflogaeth, cefnogi pensiynwyr ac amddiffyn rhai o'r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas. Fel gwasanaeth cyhoeddus hanfodol, maent yn helpu pobl i godi eu hunain allan o dlodi ac i aros allan o dlodi, drwy waith, arbed a chefnogaeth.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert