Programme Area Manager

Employer
Grwp Llandrillo Menai
Location
Llangefni, UK
Salary
Competitive
Closing date
13 Oct 2020

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.
Programme Area Manager - Rhyl/Rhos 6th Form, GCSE/A Level and Access to HE

Location - Rhos-on-Sea LL28 4HZ

Salary £48, 798 - £51, 465 per annum

Rhif y swydd / Post Ref: CL/047/20

Cychwyn / Start: today

Cau / Close: 12/10/20 @12:00 pm

Gwybodaeth Ychwanegol / Additional information:-

Dyma gyfle cyffrous i ymuno a Thîm rheolaeth Coleg LLandrillo fel Rheolwr Maes Rhaglen gyda chyfrifoldeb am y 6ed in Rhyl / Rhos, TGAU a Mynediad i Addysg Bellach. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac eginol sydd â phrofiad dysgu ac o reoli ac sydd yn ymrwymedig i ddarparu addysg a phrofiadau dysgu o safon uchel i ddysgwyr. Yn ogystal, mynnir sgiliau rhyngbersonol ardderchog ar gyfer y swydd hon.

Nod y Grwp yw cefnogi economi Gogledd Cymru drwy roi i'r bobl leol y sgiliau a'r cymwysterau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y rhanbarth yn gystadleuol a llwyddiannus. Mae ein cyfleusterau'n rhagorol a chynhigiwn brofiadau dysgu o safon uchel trwy amrywiaeth eang y cyrsiau a gyflwynir gan ein staff amryddawn.

An exciting opportunity to join the Coleg Llandrillo management team as a Programme Area Manager with responsibility for Rhyl / Rhos 6th, GCSE and Access to Higher Education. We are looking for an enthusiastic and energetic individual with teaching and managerial experience who is committed to delivering a high quality of education and learning experiences to learners. Excellent interpersonal and communication skills are required for this post.

The Grwp aims to support the economy of North Wales by equipping local people with the skills and qualifications needed to ensure the competitiveness and success of the region. We have first-class facilities and offer excellent learning experiences through the wide range of courses provided by our talented staff.

Could you please note that CV's will not be accepted - an application form must be completed.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert