Lecturer in Mechanical or Manufacturing Engineering

Employer
Grwp Llandrillo Menai
Location
Llangefni, UK
Salary
Competitive
Closing date
8 Oct 2020

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.
Rhif y swydd / Post Ref: CM/038/20

Cychwyn / Start: today

Cau / Close: 06/10/2020 @12:00 pm

The College is looking to appoint a proactive person to join a forward thinking department looking to build on its learner success and employment focused curriculum. The individual must show a commitment to create a positive learning environment through innovative learning methods and ILT yet be familiar with proven teaching styles and possess a professional approach to supporting learners.

We are looking for a new member of staff who can work within a team, deliver fundamental engineering content but also have specialisms in the field of Mechanical or Manufacturing Engineering. Candidates with traditional qualifications in the field of Mechanical or Manufacturing Engineering should also apply. The successful candidate must be confident in delivering mechanical principles, science and Maths and preferably to Level 5 or higher.

In addition to the teaching and learning, the role includes programme leadership and the chance to shape the provision to meet learner expectations and the needs of local employers.

Gwybodaeth Ychwanegol:-

Mae'r Coleg yn awyddus i benodi unigolyn rhagweithiol i ymuno ag adran flaengar sy'n gobeithio sicrhau rhagor o lwyddiant i'w dysgwyr a chynyddu'r pwyslais ar gyflogaeth yn y cwricwlwm. Rhaid i'r unigolyn ddangos ymroddiad i greu amgylchedd dysgu cadarnhaol drwy ddefnyddio TGCh a dulliau addysgu arloesol gan fod yn gyfarwydd hefyd â dulliau addysgu profedig. Rhaid wrth broffesiynoldeb wrth fynd ati i gefnogi dysgwyr.

Rydym yn chwilio am aelod newydd o staff a all weithio mewn tîm, darparu gwybodaeth gyffredinol ym maes peirianneg yn ogystal â gwybodaeth arbenigol un ai ym maes Peirianneg Fecanyddol neu Weithgynhyrchu. Dylai ymgeiswyr a chanddynt gymwysterau traddodiadol mewn Peirianneg Drydanol, Electronig a Mecanyddol hefyd ymgeisio. Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn hyderus wrth gyflwyno egwyddorion mecanyddol, gwyddoniaeth a mathemateg os yn bosib i Lefel 5 neu uwch.

Yn ogystal â'r dysgu a'r addysgu, mae'r rôl yn cynnwys cyfleoedd i arwain rhaglenni a'r cyfle i addasu'r ddarpariaeth i ddiwallu anghenion dysgwyr a chyflogwyr lleol.

CVs will not be accepted - please complete on the company website by clicking 'apply' below.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert