Programme Area Manager / RHEOLWR MAES RHAGLEN

Employer
Grwp Llandrillo Menai
Location
Dolgellau, UK
Salary
Competitive
Closing date
23 Sep 2020

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.
PROGRAMME AREA MANAGER - THE ARTS, HEALTH AND CARE

An exciting opportunity to join Coleg Meirion-Dwyfor and Coleg Menai's management team as a Programme Area Manager with responsibility for the Arts, Health and Care at Coleg Meirion-Dwyfor. We are looking for an enthusiastic and energetic individual with teaching and managerial experience who is committed to delivering a high quality of education and learning experiences to learners. Excellent interpersonal and communication skills are required for this post.

Coleg Meirion-Dwyfor is part of Grwp Llandrillo Menai, one of the largest group of colleges in the UK. It operates across four counties and had a turnover of £70 million.

The Grwp aims to support the economy of North Wales by equipping local people with the skills and qualifications needed to ensure the competitiveness and success of the region. This particular post is to lead the staff in two areas that are a priority for the North Wales Ecomomic Ambition Board, Arts and Media and Health and Social Care. We have first-class facilities and offer excellent learning experiences through the wide range of courses provided by our talented staff.

RHEOLWR MAES RHAGLEN - Y CELFYDDYDAU, IECHYD A GOFAL

Dyma gyfle cyffrous i ymuno a Thîm rheolaeth Coleg Meirion Dwyfor a Choleg Menai fel Rheolwr Maes Rhaglen gyda chyfrifoldeb am Y Celfyddydau, Iechyd a Gofal yng Ngholeg Meirion-Dwyfor. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac eginol sydd â phrofiad dysgu ac o reoli ac sydd yn ymrwymedig i ddarparu addysg a phrofiadau dysgu o safon uchel i ddysgwyr. Yn ogystal, mynnir sgiliau rhyngbersonol ardderchog ar gyfer y swydd hon.

Mae Coleg Meirion-Dwyfor yn rhan o strwythur Grwp Llandrillo Menai, sef un o'r grwpiau colegol mwyaf ym Mhrydain. Gwasanaetha ar draws pedair sir ac mae ei drosiant blynyddol yn £70 miliwn.

Nod y Grwp yw cefnogi economi Gogledd Cymru drwy roi i'r bobl leol y sgiliau a'r cymwysterau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y rhanbarth yn gystadleuol a llwyddiannus.Mae'r swydd benodol hon yn ymwneud a dau faes sydd yn flaenoriaeth i Fwrdd Uchelgais Gogledd Cymru, y Celfyddydau a Chyfryngau ynghyd a Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae ein cyfleusterau'n rhagorol a chynhigiwn brofiadau dysgu o safon uchel trwy amrywiaeth eang y cyrsiau a gyflwynir gan ein staff amryddawn.

For more information and job description please click the 'apply' button.

CV's will not be accepted - an application form must be completed, available on our web site only
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert