Administrative Support Worker

Location
Cardiff
Salary
£15807 - £17772 per annum
Posted
05 Dec 2017
Closes
02 Jan 2018
Ref
00076524
Contact
Recruitment Genius Ltd
Sector
Public Sector
Job Level
Executive
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
This umbrella membership organisation in Wales supports and provides national representation for third sector specialist services working to end domestic abuse, sexual violence and other forms of violence against women.

Do you have excellent organisational skills?
Are you a great communicator who likes working in a varied role?

Then they have an exciting opportunity for you to join our Cardiff team:

Administrative Support Worker
NJC Scale 2-3 £15,807 - £17,772 per annum
37.5 hours per week | Permanent contract | Cardiff

A key member of the Business Support team, this bilingual Welsh and English-speaking post acts as the first point of contact for the organisation in person, online and via telephone.

The roles includes ensuring high quality communication and administrative systems are maintained within the organisation, supporting the Finance Officer with data entry and other general financial administration duties, and supporting the staff team with a wide variety of administrative tasks.

This post is open to women only under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1.

Closing date: 12 noon Thursday 4th January 2018
Interview will be held: Thursday 12th January 2018

Registered charity number: 1140962

Oes gennych chi sgiliau trefnu rhagorol?
Ydych chi'n gyfathrebwr gwych sy'n mwynhau gweithio mewn swydd amrywiol?
Yna mae gennym gyfle cyffrous i chi ymuno â'n tîm yng Nghaerdydd

Gweithiwr Cymorth Gweinyddol
Graddfa 2-3 £15,807 - £17,772
37.5 awr yr wythnos | Contract parhaol | Caerdydd

Mae'r rôl ddwyieithog Cymraeg a Saesneg hon yn aelod allweddol o'r tîm Cymorth Busnes ac yn gweithredu fel pwynt cyswllt cyntaf i Cymorth i Ferched yn gorfforol, ar y ffôn ac ar-lein. Mae'r rôl yn cynnwys sicrhau bod systemau cyfathrebu a gweinyddu ansawdd uchel yn cael eu cynnal o fewn y sefydliad, gan gefnogi'r Swyddog Cyllid gyda chofnodi data a dyletswyddau gweinyddol ariannol cyffredinol eraill a chynorthwyo'r tîm staff gydag amrywiaeth eang o dasgau gweinyddol.

Mae'r swydd hon ar agor i fenywod yn unig dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 1.

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Iau 4 Ionawr 2018
Cynhelir y cyfweliad: dydd Iau 12 Ionawr 2018

Similar jobs

Similar jobs