Monitoring & Evaluation Officers

Location
Cardiff
Salary
£20661 - £22658 per annum
Posted
20 Nov 2017
Closes
18 Dec 2017
Ref
00075941
Contact
Recruitment Genius Ltd
Sector
Healthcare
Function
Operations
Job Level
Executive
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
NJC Scale 5 £20,661 - £22,658 per annum pro rata
37.5 hours per week | Permanent contract | Cardiff
30 hours per week | Maternity cover contract 9-12 months | Cardiff

This umbrella membership organisation in Wales supports and provides national representation for third sector specialist services working to end domestic abuse, sexual violence and other forms of violence against women.

They are looking for experienced, passionate women to join them in the following role:

Monitoring & Evaluation Officers x 2

Seeking analytical problem solvers with a passion for data to join their Business Support team, who will lead on accurately measuring the effectiveness and impact of their services and the services delivered by their members, and presenting the results to internal and external stakeholders.

They value diversity and are committed to promoting equality. They encourage applications from women from all backgrounds and communities and particularly welcome applications from Black and minority communities and other under-represented groups.

This post is open to women only under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1.

Closing date: 12 noon Thursday 7th December 2017
Interview date: Wednesday 20th December 2017

The office base for both posts will be in Cardiff.

2 x Swyddog Gwerthuso a Monitro
Graddfa NJC 5 £20,661 - £22,658 y flwyddyn pro rata
37.5 awr yr wythnos | Contract parhaol | Caerdydd
30 awr yr wythnos | Contract mamolaeth 9-12 mis | Caerdydd

Rydym yn ceisio datryswyr problemau dadansoddol gydag angerdd am ddata i ymuno â'n Tîm Cymorth Busnes, fydd yn arwain ar fesur effeithiolrwydd ac effaith gwasanaethau Cymorth i Ferched yn gywir ynghyd â'r gwasanaethau a gyflenwir gan ein haelodau, a chyflwyno'r canlyniadau i randdeiliaid mewnol ac allanol. Profiad o ddatblygu a mesur canlyniadau.

Rydym ni'n rhoi gwerth ar amrywiaeth ac yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned ac yn croesawu'n arbennig geisiadau o blith cymunedau du a lleiafrifol ethnig a grwpiau eraill a dangynrychiolir.

Mae'r swydd hon ar agor i fenywod yn unig dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 1.

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Iau 7 Rhagfyr 2017
Dyddiadau cyfweld: Mercher 20 Rhagfyr 2017

Lleoliad swyddfa'r swyddi hyn fydd Caerdydd.

Similar jobs

Similar jobs