Cynorthwyydd Cyfrifon (Accounts Assistant) - siaradwr Cymraeg

Recruiter
Hays
Location
Llanelli, UK
Salary
Competitive
Posted
07 Aug 2019
Closes
19 Sep 2019
Ref
1229362866
Sector
Accountancy
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Cyfle newydd sbon am Gynorthwyydd Cyfrifon (Accounts Assistant) sy'n siarad Cymraeg yn ardal Llanelli

Cynorthwy-ydd Cyfrifon (Accounts Assistant) - siaradwr Cymraeg
Parhaol - Llawn amser.
Llanelli
£18-21,000 y flwyddyn

Mae'r rôl hon yn gyfle gwych i Gynorthwyydd Cyllid profiadol ymuno â thîm sydd wedi'i hen sefydlu mewn cwmni gwych; bydd gan yr ymgeisydd iawn gyfle i gwblhau cymwysterau proffesiynol. Ffocws y swydd yw datblygu a manteisio i'r eithaf ar eich potensial. Mae diddordeb gennym siarad â Chynorthwyydd Cyfrifon os ydych chi'n cwblhau eich AAT neu ACCA......mae yna gyfle hefyd i ymgeiswyr QBE gyda'r sgiliau a phrofiad cywir.

Byddwch yn gyfrifol am ddyletswyddau trafodion cyllid, yn enwedig cyfriflyfr prynu, ond byddwch chi hefyd yn cael cysylltiad â chyfriflyfr gwerthiannau, rheolwyr credyd a chysoniadau banc.

Dylech feddu ar brofiad o weithio mewn adran gyllid, trin data uchel gyda chywirdeb a thrachywiredd. Byddai gwybodaeth o system gyfrifyddu gyfrifiadurol yn fuddiol a byddwch yn llythrennog iawn gan ITC gyda phrofiad o ddefnyddio cymwysiadau Microsoft Office fel Excel. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn rhugl yn hanfodol i'r swydd hon.

Hays Specialist Recruitment Limited acts as an employment agency for permanent recruitment and employment business for the supply of temporary workers. By applying for this job you accept the T&C's, Privacy Policy and Disclaimers which can be found at hays.co.uk

Similar jobs

Similar jobs