Lecturer in IT / Darlithydd TG

Recruiter
Coleg Cambria
Location
UK
Salary
Competitive
Posted
23 Aug 2019
Closes
31 Aug 2019
Ref
1230966100
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Lecturer in IT

Part Time, Tuesday to Thursday

Salary £23,626 - £39,401 per annum, pro-rata, based on a salary assessment and relevant experience

Location: Deeside

Darlithydd TG

Rhan amser dydd Mawrth i ddydd Iau

Cyflog: £23,626 - £39,401 y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Lleoliad: Glannau Dyfrdwy

We are looking for a Lecturer in IT to join our team, based at our Deeside Site. In your new role you will be required to deliver on the Level 3 and 4 courses. You will have experience and knowledge in data analytics, including data analysis, data visualisation skills, and distributed data processing systems experience. You will also have skills in programming skills (preferably C#/Python/Java), knowledge of the software development process, and computational thinking skills.

Other potentially beneficial areas of knowledge include databases and robotics, although these are less important.

Rydym yn chwilio am Ddarlithydd TG i ymuno â'n tîm ar safle Glannau Dyfrdwy. Bydd gofyn i chi gyflwyno cyrsiau lefel 3 a 4 yn eich swydd newydd. Bydd gennych brofiad a gwybodaeth am ddadansoddi data, sgiliau delweddu data a systemau prosesu data a ddosbarthwyd. Bydd gennych sgiliau rhaglennu (C#Python/Java yn ddelfrydol), gwybodaeth am y broses creu meddalwedd a sgiliau meddwl cyfrifiannol.

Mae meysydd gwybodaeth buddiol eraill yn cynnwys cronfeydd data a roboteg, er bod y rhain yn llai pwysig.

WHAT WE'RE LOOKING FOR

Someone who has a passion for developing students' knowledge, who recognises and makes students aware of their strengths and development needs
An enthusiastic individual who uses a range of teaching and learning techniques, who is conscious of the importance of quality standards within teaching
A dedicated team player who can establish effective working relationships
An individual who is qualified to at least Level 4 in a relevant specialist subject area
You will also need to have a teaching qualification, or be willing to work towards one, such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407 RYDYM YN CHWILIO AM UNIGOLYN

sy'n angerddol ynghylch datblygu gwybodaeth myfyrwyr yn ogystal â gallu adnabod cryfderau ac anghenion datblygu myfyrwyr a'u gwneud yn ymwybodol ohonynt.
sy'n defnyddio nifer o dechnegau addysgu a dysgu amrywiol ac sy'n gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn addysgu.
sy'n gallu sefydlu perthnaseddau gweithio effeithiol a bod yn aelod cadarn o dîm
gydag o leiaf cymwysterau Lefel 4 mewn maes pwnc arbenigol perthnasol
gyda chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407, neu fod yn barod i weithio tuag ennill hynny.The ability to speak Welsh is highly desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

Coleg Cambria reserve the right to close this role early, should we receive a high volume of applications.

Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Mae Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer y swydd hon, os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau

Similar jobs

Similar jobs