Social Security Appeal Representation Officer

Recruiter
BENEFIT ADVICE SHOP
Location
Kinmel Bay
Posted
07 Mar 2019
Closes
25 Mar 2019
Sector
Healthcare
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Benefit Advice Shop

19 Bedford Street, Rhyl, LL18 1SY

Tel No: 01745 345 145

Email: info@bashop.tv

We are looking for a Social Security Appeal Representation Officer

Based in Rhyl but working with people from the county of Conwy

30 hours a week

Actual salary: £20,280.00

Minimum 2 years’ experience of appeal representation

Comprehensive knowledge of Social Security Law

Full driving licence essential

Welsh desirable

Lottery funding has been awarded for this post for 3 years.

Please contact Sian Edwards on the above number or email for further information and an application form

Closing date: 22/03/19

Siop Cyngor ar Fudd-daliadau

19 Stryd Bedford, Y Rhyl, LL18 1SY

Rhif ffôn: 01745 345 145

E-bost: info@bashop.tv

Rydyn ni’n chwilio am Swyddog Cynrychioli Apeliadau Nawdd Cymdeithasol

Wedi’i leoli yn Y Rhyl ond yn gweithio gyda phobl o Sir Conwy

30 awr yr wythnos

Cyflog gwirioneddol: £20,280.00

Lleiafswm o 2 flynedd o brofiad o gynrychiolaeth mewn apeliadau

Gwybodaeth gynhwysfawr o’r Gyfraith Nawdd Cymdeithasol

Trwydded yrru lawn yn hanfodol

Cymraeg yn ddymunol

Cafwyd cyllid o’r loteri tuag at y swydd hon am 3 blynedd

Cysylltwch â Siân Edwards ar y rhif uchod neu e-bostiwch am wybodaeth bellach a ffurflen gais.

Dyddiad cau: 22/03/19

Similar jobs

Similar jobs