Funding Applications Officer Welsh language essential Swyddo

Recruiter
Swyddle
Location
Cardiff
Salary
22000.0000
Posted
16 May 2017
Closes
15 Jun 2017
Sector
Charity
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Funding Applications Officer (Welsh language essential) | Swyddog Ceisiadau Ariannu

Location: Cardiff
Salary: £22,000- £26,000 per annum (pro rata)
Hours: Part-time 0.6 FTE
Contract: Fixed term - up to 12 months
Closing: 2 June 2017

About Funding Applications Officer Role

We are seeking a Cardiff based, Welsh speaking Funding Applications Officer to assess and process applications for funding in Wales. The Funding Applications Officer will report to the Funding Manager and will form part of the Wales-wide team. The ability to communicate in Welsh is essential for this role.

The Conservation Organisation

Our clients is a leading funder of historical conservation and supports a wide range of projects. This is achieved by engaging with communities and working closely with local partners, underrepresented groups and national conservation areas. They fund the entire range of traditional, historic and cultural conservation through a grants-giving process.

The organisation is a beacon for charitable trust funding across the country and particularly seeks to support underrepresented communities and/or groups with particular historical interests.

About the Role
The Funding Application Officer will also be expected to contribute to the wider work of the team in developing a regional focus, including processing a range of pre-application enquiries and post-application analysis, undertaking outreach strategies and activities, and pursuing other strategic objectives.

Applications

For a full job description and to apply for this role, please contact us on or post@swyddle.cymru

_______
Lleoliad: Caerdydd
Cyflog: £22,000- £26,000 y flwyddyn (pro rata)
Oriau: Rhan-amser 0.6 FTE
Contract: Cytundeb penodedig - hyd at 12 mis
Cau: 2 Mehefin 2017

Ynghylch y swydd Swyddog Ceisiadau Ariannu

Rydym yn chwilio am Swyddog Ceisiadau Ariannu sy`n siarad Cymraeg ac wedi lleoli yng Nghaerdydd er mwyn asesu a phrosesu ceisiadau ar gyfer ariannu yng Nghymru. Bydd y Swyddog Ceisiadau Ariannu yn adrodd i`r Rheolwr Ariannu ac yn dod yn rhan o dîm Cymru gyfan. Mae`r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ynghylch y Sefydliad

Mae ein cleient yn sefydliad ariannu bleanllaw ar gyfer cadwraeth hanesyddol ac yn cefnogi ystod eang o brosiectau. Bydd hyn yn cael ei gyflawni drwy ymwneud : chymunedau a gweithio`n agos gyda phartneriaid lleol, grwpiau sydd heb eu cynrychioli`n ddigonol ac ardaloedd cadwraeth cenedlaethol. Maent yn ariannu yr ystod cyfan o gadwraeth draddodiadol, hanesyddol a diwylliannol drwy broses o roi grantiau.

Mae`n sefydliad blaenllaw ar gyfer ariannu ymddiriedolaeth wrifoddol ar draws y wlad ac yn ceisio`n arbennig i gefnogi cymunedau sydd heb eu cynychioli`n ddigonol a/neu grwpiau gyda diddordeb hanesyddol arbennig.

Swydd Ddisgrifiad

Bydd disgwyl hefyd i`r Swyddog Ceisiadau Ariannu i gyfrannu i waith ehangach y tîm wrth ddatblgu ffocws rhanbarthol, yn cynnwys prosesu ystod o ymholiadau cyn ceisio a dadansoddi wedi ceisio, gan ymgymryd : strategaethau a gweithgareddau allgymorth, a dilyn amcanion strategol.

Ceisiadau

Er mwyn cael swydd ddisgrifiad llawn ac i geisio am y swydd, cysylltwch : ni ar neu post@swyddle.cymru