Web Content Editor

Recruiter
IntaPeople
Location
Cardiff (Caerdydd)
Posted
16 Apr 2018
Closes
20 Apr 2018
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Rydym yn ymchwilio am Olygydd Cynnwys Y We yng Nghaerdydd. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am rheoli'r wefan a'r Cyfryngau Cymdeithasol gan adolygu a chydlynu pob gwybodaeth a dyluniad o'r cynnwys i'w defnyddio ar wefan y cwmni.

Bydd y Golygydd yn gyfrifol am ddatblygiad, hyrwyddo a rheoli'r metaddata a strwythur gwybodaeth y wefan a'r fewnrwyd.
Mae angen Gradd berthnasol neu brofiad proffesiynol yn y diwydiant. Bydd y Golygydd llwyddiannus yn fedrus wrth ysgrifennu copi cryno a golygu'n gywir gynnwys gwefannau/mewnrwydi a sianeli'r cyfryngau cymdeithasol gyda phrofiad o lunio adroddiadau.

Sgiliau Hanfodol:
• Rhuglder yn y Gymraeg (ysgrifennu a llafar)
• Deall ystod eang o systemau rheoli cynnwys, offer rheoli'r cyfryngau cymdeithasol ac offer dadansoddi
• Profiad o ddefnyddioldeb ym maes pensaernïaeth wybodaeth ac egwyddorion dylunio gwefannau
• Hanes o lwyddo o ran darganfod, paratoi a dosbarthu cynnwys gafaelgar ar y cyfryngau cymdeithasol

I glywed mwy o wybodaeth am y swydd hon cysylltwch â Kim ar 02920 252 500

--

We are looking for a Web Content Editor in Cardiff. The successful candidate will manage the company website, intranet and social media by reviewing and coordinating all information and content design on all platforms.

The successful Web Content Editor's duties will include development, promotion and the management of information and metadata for the structure and design of the website.

A relevant degree and/or professional experience within the industry us essential. You will be skilled at writing concise copies and editing content for the website, intranet and social media.

Essential criteria:
• Fluency in Welsh (Reading, writing and speaking)
• Understanding content management systems over a wide range, social media management tools and analytic tools.
• Information architecture usability and web design principles experience.
• Track record of sourcing, preparing and distributing compelling social media content.

For more information on this role please contact Kim on 02920 252 500"The services advertised by IntaPeople are those of an Employment Agency and an Employment Business"
This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/80933487

Similar jobs

Similar jobs