Swyddog Mentrau Cymdeithasol

Recruiter
Alabare National Lottery
Location
Cardiff (Caerdydd)
Posted
14 Apr 2018
Closes
20 Apr 2018
Sector
Charity
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
A hoffech ymuno â sefydliad elusennol achrededig a llwyddiannus, sy'n cydweithio'n agos â phobl sy'n agored i niwed i'w helpu i fyw bywyd bodlon?

Mae Gofal a Chymorth Cristnogol Alabaré yn awyddus i recriwtio unigolyn i swydd newydd gyffrous fel Swyddog Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru ym Mae Colwyn yn y gogledd i gychwyn, ac yn ardaloedd Abertawe, Sir Gaerfyrddin a Chaerdydd.

Prif nod y swydd hon yw sefydlu mentrau cymdeithasol 'cychwynnol' a all ddefnyddio a gwella sgiliau cyn-bersonél y Lluoedd Arfog sy'n byw yn ein llety â chymorth, Cartrefi i Gyn-filwyr.

Mae hyn yn ddatblygiad newydd i Alabaré ac oherwydd hynny mae angen sgiliau creadigol, arloesol a dynamig er mwyn sicrhau llwyddiant. Caiff y gwaith ei gyflawni gan dîm mentrau cymdeithasol Alabaré ac mae'n cynnwys nodi bylchau yn y sector busnes yng Nghymru yn ardaloedd y Cartrefi i Gyn-filwyr a chreu mentrau / busnesau cymdeithasol newydd. Byddwch yn derbyn cymorth wrth i'r prosiect ddatblygu.

Caiff y prosiect gwych hwn ei ariannu drwy Gronfa Pawb a'i Le, y Loteri Fawr. Bydd gofyn i ddeiliad y swydd deithio ledled Cymru a bod â'i gerbyd ei hun.

Lleolir swydd y Swyddog Mentrau Cymdeithasol yng Nghymru, ond bydd teithio ledled De Orllewin Lloegr a Chymru yn ofynnol ar adegau. Gofynnir i chi weithio 37.5 awr yr wythnos. Bydd y cyflog blynyddol yn cychwyn ar £32,662 ac yn cynyddu i £34,203 yn dilyn cyfnod prawf llwyddiannus o 6 mis.

Dyddiad cau'r swydd hon yw dydd Iau 5 Ebrill 2018

Similar jobs

Similar jobs