Cynorthwyydd Cymraeg - Caerdydd

Recruiter
Prospero Teaching
Location
Grangetown
Posted
10 Jan 2018
Closes
15 Feb 2018
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Mae Propsero Teaching yn edrych am Gynorthwyydd Addysgu i weithio mewn swydd 1-1 mewn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd. Mae'r swydd yn golygu cefnogi disgyblion o flwyddyn 6 i ddosbarth derbyn. Mae'r swydd i ddechrau yn syth pan fod yr gynorthwyydd fwyaf addas ar gael i ddechrau.

Mae'r swydd i barhau tan ddiwedd y flwyddyn, ond o bosib mewn i'r flwyddyn academaidd newydd. Plîs rhowch wybod i ni yn syth os oes diddordeb genych.

Rhif fon:

- - - -

Prospero Teaching are looking for a Welsh speaking Teaching Assistant to work in a 1-1 role in a Welsh medium primary school in Cardiff. The role involves supporting a range of pupils across the school from Year 6 - Nursery pupil. The job is to start immediately or as soon as the most appropriate candidate is available.

This role is to continue until the end of the academic year, but possibly in to the new academic year. Please let us know immediately if you are interested.

Job Type: Temporary

Required language:

Welsh