Supply Teacher

Recruiter
Candidate Source Limited
Location
Llandysul
Salary
£90- £115 per day
Posted
31 Oct 2017
Closes
15 Nov 2017
Sector
Education
Contract Type
Contract
Hours
Full Time
A busy recruitment agency established and managed by a local and experienced teacher who wants to provide a more local and personal alternative to large corporate agencies is seeking several primary and secondary supply teachers to join its expanding team. By joining this agency, you will have the opportunity to work in numerous schools across South west Wales, which would provide you with the opportunity for networking and gaining, long term or permanent positions, or if you would prefer general day to day supply. You will be rewarded with a friendly, personal service, flexible working hours, highly competitive rates with weekly pay, local work in local schools and a 24/7 service if there's any help you need. As a Supply Teacher, your main duties will include: - Abiding by the policies and the ethos of theschool. - Preparing lessons as and when required to do so. - To provide great learning opportunities with resources and create a positive teaching environment. - Marking students books, tests, homework, online activities (when required to do so) - Ability to speak welsh desired To be a successful Supply Teacher, you will have the following skills end experiences: - The knowledge and ability to teach the national curriculum. - A passion for teaching and the ability to be friendly, flexible and adaptable. - A current DBS or Update Service Registration or the willingness to complete one. - Being registered with the education workforce council or being prepared to join. - Be a fully qualified teacher (QTS) or an NQT. - 2 references which must be supplied by a school/ college tutor. Many other positions are available for supply primary, secondary and LSA's. Teitl Swydd - Athro Cyflenwi Lleoliad - Llandysul, SA44 4SS Hyd - Cytundeb - Yn ystod y tymor ysgol / Llawn Amser Cyflog - £90- £115 y dydd Mae'r Asiantaeth Recriwtio brysur hon wedi'i sefydlu a'i rheoli gan athro lleol a phrofiadol gyda'r weledigaeth o ddarparu dewis mwy lleol a phersonol na'r gwasanaeth a ddarparir gan asiantaethau corfforaethol mawr. Rydym yn chwilio am athrawon cynradd ac uwchradd i ymuno â thîm sy'n tyfu'n gyflym. Wrth ymuno â'r asiantaeth hon, cewch gyfle i weithio mewn amrywiaeth o ysgolion ar draws De Orllewin Cymru a fydd yn rhoi cyfle i chi rwydweithio a chael swyddi hir dymor neu barhaol, neu os byddai'n well gennych, gwaith cyflenwi o ddydd i ddydd. Cewch wasanaeth cyfeillgar, personol, oriau gwaith hyblyg, cyfraddau tâl wythnosol cystadleuol iawn, gwaith lleol mewn ysgolion lleol a gwasanaeth 24/7 os oes angen cymorth a chefnogaeth arnoch. Rhai o brif Ddyletswyddau Athro Cyflenwi: - Cadw at bolisïau ac ethos yr ysgol. - Paratoi gwersi yn ôl y galw - Paratoi cyfleoedd dysgu gwych a chreu amgylchedd dysgu cadarnhaol. - Marcio llyfrau disgyblion, profion, gwaith cartref, gweithgareddau ar-lein (Pan fo angen gwneud hynny) - Y gallu i siarad Cymraeg - dymunol Er mwyn bod yn Athro Cyflenwi llwyddiannus, bydd gennych y sgiliau a phrofiadau isod: - Y wybodaeth a'r gallu i addysgu'r cwricwlwm cenedlaethol. - Angerdd dros ddysgu a'r gallu i fod yn gyfeillgar ac yn hyblyg. - Tystysgrif Datgelu a Gwahardd (DBS) neu Dystysgrif Ddiweddariad DBS neu'r parodrwydd i'w chwblhau. - Bod yn gofrestredig gyda chyngor y gweithlu addysg neu'n barod i ymuno. - Bod yn athro cymwysedig (SAC) neu'n athro newydd gymhwyso. - 2 dystlythyr wedi'u harwyddo gan Ysgol/Tiwtor Coleg. Mae llawer o swyddi eraill ar gael i athrawon cyflenwi cynradd, uwchradd a chynorthwywyr. Cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. The first stage of the application process is to apply online. Candidate Source Ltd is an Advertising Agency working on behalf of an Employment Agency. By applying for this position you are giving us permission to pass your CV and covering letter to a third party in relation to this specific vacancy. A full copy of our privacy policy can be viewed on our website.
This job was originally posted as www.jobsite.co.uk/job/959366440