Technical Officer (Web Developer)

Recruiter
Vale of Glamorgan CC
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
Grade G, SCP 26 - 31 £23,398 - £27,668 p.a.
Posted
30 Sep 2017
Closes
03 Nov 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Technical Officer (Web Developer)
Post Reference : W-IT-AS014
Grade G, SCP 26 - 31 £23,398 - £27,668 p.a.
Service : ICT
Location : Civic Offices
Permanent

Further Information

5 days / 37hrs per week

Brief Description of Post

You will work as part of a team of web developers to develop and support the Council’s expanding online presence. You will also provide a development capability to integrate online service provision with internal systems in line with the Council’s Reshaping Services and Digital Strategies. This is a technical position perfectly suited for a talented web developer.

For Further Information Contact : David Esseen 01446 700111

Closing Date : 12.10.17 17:00

==================================================================

Swyddog Technegol (Datblygwr Gwefannau)
Cyfeirnod y swydd : W-IT-AS014
Gradd G, PCG 26 - 31 £23,398 - £27,668 p.a.
Service : TGCh
Lleoliad : Swyddfeydd Dinesig
Parhaol

Gwybodaeth bellach

5 diwrnod / 37 awr yr wythnos

Disgrifiad byr o’r swydd

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm o ddylunwyr gwe er mwyn datblygu a chynorthwyo presenoldeb ar-lein y Cyngor, sy’n ehangu. Byddwch hefyd yn cynnig gallu datblygu er mwyn ymgorffori gwasanaeth ar-lein â systemau mewnol yn unol â Gwasanaethau Ailsiapio’r Cyngor a strategaethau digidol. Swydd dechnegol yw hon sy’n addas iawn ar gyfer datblygwr gwefannau talentog.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â : David Esseen 01446 700111

Dyddiad cau : 12.10.17


This job was originally posted as www.cwjobs.co.uk/job/76193530