Children & Young People Services Development Officer

Location
Cardiff
Salary
£25951 - £27688 per annum
Posted
12 Sep 2017
Closes
10 Oct 2017
Ref
00073398
Contact
Recruitment Genius Ltd
Sector
Healthcare
Function
Operations
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Children & Young People Services Development Officer - maternity cover
NJC Scale SO1: £25,951 - £27,668
37.5 hours per week

This umbrella membership organisation in supports and provides national representation for third sector specialist services working to end domestic abuse, sexual violence and other forms of violence against women.

They are looking for a motivated and skilled individual to join their Engagement team:

You will lead on their programme of work to increase the expertise across specialist services and commissioners in Wales to support children and young people effected by violence against women and girls, including domestic abuse and sexual violence.

You will work in partnership to improve the capacity of specialist services across Wales, and to support the development and promotion of a needs-led service model that supports survivors to achieve independence and freedom, with a focus on children and young people, their rights, experiences and needs.

Posts open to women only under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1.

They value diversity and are committed to promoting equality. They encourage applications from women from all backgrounds and communities and particularly welcome applications from Black and minority communities and other under-represented groups.

Closing date: 12 noon Monday 2nd October 2017
Interview date: Monday 9th October

The office base for this post will be in Cardiff, with travel across Wales


Swyddog Datblygu Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc - cyfnod mamolaeth
Graddfa NJC SO1: £25,951 - £27,668
37.5 awr yr wythnos

Cymorth i Ferched Cymru yw'r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i aelodau sy'n cefnogi ac yn darparu cynrychiolaeth genedlaethol i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy'n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Rydym ni'n chwilio am unigolyn medrus uchel eu cymhelliant i ymuno â'n tîm Ymgysylltu:

Byddwch yn arwain ar raglen waith Cymorth i Ferched Cymru i gynyddu arbenigedd ar draws y gwasanaethau arbenigol a chomisiynwyr yng Nghymru i gefnogi plant a phobl ifanc a effeithir gan drais yn erbyn menywod a merched, gan gynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Byddwch yn gweithio mewn partneriaeth i wella gallu gwasanaethau arbenigol ar draws Cymru a chefnogi datblygiad a hyrwyddo model gwasanaeth a arweinir gan anghenion sy'n cefnogi goroeswyr i gyflawni annibyniaeth a rhyddid, gan ganolbwyntio ar blant a phobl ifanc, eu hawliau, profiadau ac anghenion.

Mae'r swydd hon ar agor i fenywod yn unig dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 2010.

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Llun 2 Hydref 2017
Dyddiadau cyfweld: dydd Llun 9 Hydref

Lleoliad swyddfa'r swydd fydd Caerdydd gyda theithio ar draws Cymru

Similar jobs

Similar jobs