Arweinydd Cylch / Nursery Leader

Location
Penrhyndeudraeth
Salary
£10500 - £16000 per annum
Posted
24 Jul 2017
Closes
21 Aug 2017
Ref
00071299
Contact
Recruitment Genius Ltd
Sector
Healthcare
Function
Operations
Contract Type
Interim
Hours
Part Time
Mae Cylch Meithrin Penrhyndeudraeth yn chwilio am berson addas i lenwi'r isod:

Cylch Meithrin Penrhyndeudraeth is looking for a suitable person for the role below:

Arweinydd / Leader
Cyflog/Salary: £10.50 yr awr / per hour
Oriau/Hours: O leiaf 20 awr yr wythnos / Minimum 20 hours per week
Contract Blwyddyn / Fixed term contract for a year

Mae'r cyflog yn ddibynnol ar yr oriau wythnosol - i'w drafod yn y cyfweliad.

The salary is dependent on the weekly hours - this can be discussed in the interview.

Cymwysterau: Cymhwyster blynyddoedd Cynnar Cydnabyddedig addas ar Lefel 3 neu uwch ynghyd â phrofiad perthnasol

Qualifications: A minimum of a suitable Level 3 qualification (or higher) in Early Years, with relevant experience.

Disgrifiad bras o'r swydd:
Mae'r Cylch Meithrin yn chwilio am arweinydd ymroddgar, cydwybodol, brwdfrydig a chyfeillgar i arwain pob agwedd o waith y Cylch. Dylai ef/hi fod yn rhygl yn y Gymraeg neu yn ddysgwr sydd wedi cyrraedd lefel uchel yn y Gymraeg.

Brief job description: The Cylch is looking for a leader who is dedicated, friendly, conscientious and enthusiastic to lead on all work aspects of the Cylch. The successful candidate will also need to be fluent in Welsh or be a learner that has reached a high standard.

(This is an advert for a post within Cylch Meithrin Penrhyndeudraeth, for which the ability to speak Welsh is essential)