Swyddog Maes y Gogledd - Cymdeithas yr Iaith - N.Wales Field Off

1 day left

Recruiter
Swyddle
Location
Gwynedd, Wales
Salary
18000.0000
Posted
23 Jul 2017
Closes
22 Aug 2017
Sector
Charity
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

********************The ability to communicate in Welsh fluently is essential for this post.***********************

Swydd - Swyddog Maes y Gogledd - Cymdeithas yr Iaith


Mewn cyfnod gwleidyddol cyffrous, dyma eich cyfle chi i wneud gwahaniaeth go iawn drwy weithio i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. Cewch roi eich brwdfrydedd a'ch sgiliau trefnu ar waith i alluogi ymgyrchoedd a fydd yn cryfhau'r Gymraeg a chymunedau yng Ngogledd Cymru.


Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda`r nod o dynnu aelodau i mewn i`n hymgyrchoedd ac yn cynorthwyo swyddogion eraill i gyflawni`r nod hwn. Bydd yn gyfrifol am hybu ymgyrchoedd lleol y Gymdeithas, lledaenu ein neges a chynyddu aelodaeth ar hyd y rhanbarth, gan annog aelodau i sefydlu a chynorthwyo celloedd lleol (sef canghennau lleol y mudiad) a grwpiau ymgyrch, gan gynnwys ysgolion a phrifysgolion.
Byddwch yn gweithio am gyfnod o ddwy flynedd o dan arweiniad Cadeirydd y Rhanbarth a'r Swyddog Cyfathrebu a Chyswllt y Cynulliad Cenedlaethol, gyda golwg ar ymestyn y cytundeb maes o law yn ddibynnol ar y sefyllfa ariannol. Bydd cyfnod prawf o chwe mis.


Y cyflog llawn amser fydd £20,500 y flwyddyn gyda chyfraniad ychwanegol gwerth 5% o`r cyflog ar gyfer cynllun pensiwn. Cynhelir adolygiad o gyflogau swyddogion cyflogedig ar hyn o bryd gyda golwg ar sicrhau eu bod yn parhau i fod yn gystadleuol ac yn cynnig rhagor o gyfleoedd datblygu.
Croesawn geisiadau i weithio'n rhan amser neu'n llawn amser (37.5 awr yr wythnos). Croesawn geisiadau i weithio oriau hyblyg neu i rannu swydd yn ogystal. Disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio gyda`r nos ac ar benwythnosau ar gyfer rhai cyfarfodydd a digwyddiadau.
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac rydym yn ymrwymedig at gydraddoldeb fel mudiad a chyflogwr. Rydym yn awyddus i ddenu ymgeiswyr o wahanol gefndiroedd a chaiff pob cais ei asesu`n deg.
Lleolir y swydd yn swyddfa`r Gymdeithas yng Nghaernarfon, ond ystyrir ceisiadau i weithio o gartref neu o leoliadau eraill yn y Gogledd.

Er mwyn gwneud cais, anfonwch lythyr a CV cyfredol, gan ddangos sut rydych yn cwrdd : gofynion a chyfrifoldebau`r swydd, at: post@cymdeithas.cymru; neu Swyddfa Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Ystafell 5, Y Cambria, Rhodfa'r Môr, Aberystwyth, SY23 2AZ

Dyddiad cau: 6pm, Dydd Llun, 14eg Awst 2017
Cynhelir cyfweliadau yn ein swyddfa yng Nghaernarfon ar 24ain Awst

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan Swyddle neu Cymdeithas yr Iaith.